Impressum 2018./2019.

2018/19

Uredništvo školske godine 2018./2019. čine:

Maja Kovačević, prof. hrvatskog jezika i književnosti, lektura

Antea Rukavina Ivanjko, dipl. uč., vizualno – tehničko uređivanje

Adamovec

Petra Kašnar, 8.

Gabriela Frigan, 7.

Karla Strugar, 7.

Lora Orišković, 7.

Gabriela Horvatić, 6.a

Ivana Lovrić, 6.a

Soblinec

Leonarda Kovač, 8.a

Antea Matković, 8.a

Matea Vrbić, 8.a

Lara Šimunović, 7.b – urednica

Martina Franjić, 7.b

Kaira Celinić, 6.a

Ivana Marić, 5.c

Magdalena Jurković, 5.c

Lana Suša, 5.a

Anja Granđa, 5.a

Nadamo se da ćete uživati čitajući!