Impressum 2018./2019.

Uredništvo školske godine 2018./2019. čine: Maja Kovačević, prof. hrvatskog jezika i književnosti, lektura Antea Rukavina Ivanjko, dipl. uč., vizualno – tehničko uređivanje Adamovec Petra Kašnar, 8. Gabriela Frigan, 7. Karla Strugar, 7. Lora Orišković, 7. Gabriela Horvatić, 6.a Ivana Lovrić, 6.a Soblinec Leonarda Kovač, 8.a Antea Matković, 8.a Matea Vrbić, 8.a Lara Šimunović, 7.b – […]

Nastavi čitati